heading

فرایند انحصار وراثت سهام عدالت متوفیان

مرحله اول انتقال سهام عدالت متوفی به ورثه (سامانه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه)

در ابتدا یکی از وراث به نمایندگی از سایرین به درگاه یکپارچه ذینفعان سرمایه مراجعه کرده و مطابق با تصویر زیر، کد ملی متوفی، تاریخ تولد متوفی، و تاریخ فوت را وارد می‌نماید.

با انتخاب گزینه «استعلام»، برای تشکیل پرونده، نوبت ثبت خواهد شد. همچنین، نماینده وراث می‌تواند جهت پیگیری وضعیت پرونده گزینه «استعلام وضعیت پرونده» را انتخاب نماید. در صورت تایید، پرونده به مرحله دوم منتقل می‌شود.

مرحله دوم انتقال سهام عدالت متوفیان به ورثه

پس از تایید پرونده، متقاضی باید با در دست داشتن زیر به شعبه سئول کارگزاری توسعه فردا مراجعه فرماید.

لیست مدارک مورد نیاز جهت انتقال سهام عدالت متوفیان به ورثه:

1. تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی
2. اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت (رسید متقاضی کارت ملی یا گواهی شماره ملی مهر شده توسط سازمان ثبت احوال، می‌تواند جایگزین کارت ملی باشد)
3. اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی انحصار وراثت (اگر مادر متوفی طبق گواهی انحصار وراثت، یکی از ورثه باشد؛ در این صورت، همراه داشتن شناسنامه مادر و پدر متوفی الزامی است)
4. اگر متوفی داراي وصیت‌نامه رسمی باشد، اخذ و ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت‌نامه نیز ضروری است. (باید در گواهی حصر وراثت به وجود وصیت‌نامه اشاره شده باشد.)
5. افرادی که پس از تاریخ 01/05/1399 فوت شده‌اند باید برای انتقال سهام عدالت، مالیات بر ارث پرداخت کنند.
6. در صورتی که ورثه در سامانه سجام ثبت نام نکرده‌اند، می‌توانند از طریق این کارگزاری نسبت به اهراز حویت سامانه سجام و دریافت کد بورسی اقدام کنند.
نکته پایانی اینکه در حال حاضر امکان فروش سهام عدالت وجود ندارد و تنها سود نقدی سالانه سهام عدالت به شماره حساب بانکی ذینفعان واریز می‌شود.

زمانبندی جهت نوبت تشکیل پرونده

heading