blog-img

کدام نماد پالایشی بیشترین سود را خواهد داد؟

گزارشات ماه شهریور شرکت ها در حال انتشار است و حالا می توان تا حدودی درباره عملکرد شش ماهه شرکت ها در سال جاری گمانه زنی هایی را انجام داد. پالایشی ها در نیمه نخست امسال چه کردند؟ آیا باید منتظر سوددهی خوبی از شپنا بود؟

به گزارش کارگزاری توسعه فردا از نبض بورس، گزارشات ماه شهریور شرکت‌ها در حال انتشار است و حالا می‌توان تا حدودی درباره عملکرد شش ماهه شرکت‌ها در سال جاری گمانه زنی‌هایی را انجام داد. پالایشی‌ها در نیمه نخست امسال چه کردند؟ آیا باید منتظر سوددهی خوبی از شپنا بود؟

بررسی گزارشات منتشر شده پنج نماد پالایشی (شپنا، شبندر، شبریز، شاوان و شراز) نشان می‌دهد که در شش ماهه ابتدایی امسال نماد شپنا از سایر پالایشی‌ها عملکرد بهتری داشته است.  

فروش شبندر کمتر، تولید بیشتر

گزارشات شبندر بیانگر آن است که در این نماد پالایشی در شش ماهه نخست سال جاری توانسته است حجم تولیدات خود را به ۱۰.۱ میلیون مترمکعب برساند و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حجم تولیدات شبندر ۹.۸ میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ بنابراین حجم تولیدات شبندر در نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ درصدی داشته است.  

به لحاظ فروش مقداری متاسفانه شبندر در نیمه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، عملکرد ضعیف تری در مقایسه با سایر پالایشی‌ها داشته است و ۱۲ درصد کمتر محصول فروخته است.  

تولید شبریز و شاوان تغییری نکرد

حجم تولیدات دو نماد پالایشی شبریز و شاوان در شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است. حجم تولیدات شبریز در نیمه نخست امسال حدودا ۳.۵ میلیون مترمکعب و شاوان نیز حدودا ۱.۵ میلیون مترمکعب بوده است.  

در فروش مقداری، اما شبریز یک درصد بیشتر از نیمه اول سال گذشته و شاوان ۷ درصد کمتر از نیمه اول سال گذشته محصول فروخته اند.  

اُفت فروش و تولید شراز

شراز در بین این پنج نماد پالایشی عملکرد ضعیفی را داشته است به طوری که هم حجم تولیدات و هم میزان فروش مقداری آن در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته اُفت داشته است.  

به لحاظ حجم تولیدات، شراز در نیمه نخست سال جاری حدود ۱.۴ میلیون مترمکعب تولید داشته است که این رقم در مقایسه با ۱.۵ میلیون مترمکعب تولید در مدت مشابه سال گذشته اُفت ۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان فروش مقداری شراز متاسفانه در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اُفت ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

شپنا و عملکرد مطلوب

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شپنا در نیمه نخست امسال میزان تولیدات خود را به ۱۰.۲ میلیون مترمکعب رسانده است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حجم تولیدات شپنا تنها ۷.۹ میلیون مترمکعب بوده است. مقایسه دو رقم بیانگر آن است که حجم تولیدات شپنا در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با شش ماهه سال گذشته حدود ۲۹ درصد رشد داشته است.  

همچنین میزان فروش مقداری شپنا در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است.

این آمار‌ها بیانگر آن است که شپنا عملکرد بهتری در شش ماهه اول امسال در مقایسه با سایر نماد‌های پالایشی داشته است و در نتیجه می‌توان انتظار سوددهی خوبی از این نماد در گزارش شش ماهه خواهیم داشت.  

کدام نماد پالایشی بیشترین سود را خواهد داد؟

ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

heading