blog-img

کارت امتیاز متوازن

كارت امتياز متوازن BSC  چیست؟

كارت امتياز متوازن ، یک برنامه استراتژیک و سیستم مدیریت است که سازمان ها از آن در راستای موارد ذیل بهره میبرند:

  • بیان آنچه را که آنها سعی در انجام آن دارند
  • هماهنگ سازی کار روزانه افراد همراه با استراتژی
  • اولویت بندی پروژه ها ، تولیدات و خدمات
  • اندازه گیری و پایش پیشرفت در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک

 

چه کسی از كارت امتياز متوازن استفاده میکند؟

BSC به طور وسیعی در کسب‌و‌کار، صنعت، دولت و سازمان‌های خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

براساس تحقیقی که توسط گارتنر گروپ (Gartner Group) انجام شد، بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌های بزرگ آمریکایی از سیستم کارت امتیازی متوازن استفاده می‌کنند. بیش از نیمی از شرکت‌های مهم در آمریکا، اروپا و آسیا از رویکردهای کارت امتیاز متوازن بهره می‌گیرند که البته این مقدار در خاورمیانه و آفریقا نیز روندی صعودی در پیش دارد. در یک مطالعه‌ی جهانی که توسط بین اَند کو (Bain & Co) انجام شد، روش کارت امتیازی متوازن به عنوان پنجمین ابزار مدیریتی پرکاربرد در دنیا معرفی شد. این روش همچنین توسط ویراستارهای مجله‌ی هاروارد بیزنس ریویو (Harvard Business Review) به عنوان یکی از تأثیرگذارترین ایده‌های کسب‌و‌کار در ۷۵ سال گذشته انتخاب شد.

در سیستم کارت امتیاز متوازنما باید سازمان را از ۴ منظر بررسی کنیم و بدین ترتیب معیار طراحی کنیم، داده گردآوری نماییم و به تحلیل آن بپردازیم. این ۴ منظر موارد زیر هستند:

1ـ کارت امتيازي مالي:

به‌منظورشناخت نيازمندي ها و عملکرد‌ مالي سازمان و مقدار استفاده از منابع مالی مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 2ـ کارت امتيازي مشتري:

در این دیدگاه عملکرد سازمانی را از دید مشتری و یا سهامداران کلیدی مورد بررسی قرار میدهد.

 3ـ کارت امتيازي فرايندهاي‌داخلي:

در دیدگاه کارت امتيازي فرايندهاي‌داخلي طبق سنجش‌هاي کمي و کيفي در مورد کالا و يا خدمات ارائه شده مورد بررسی قرار میگیرند.

 4ـ کارت امتيازي دانش، رشد و يادگيري:

این دیدگاه عملکرد سازمان را از دید سرمایه انسانی ، تکنولوژی ، فرهنگ ، زیر ساخت سازمانی و  دیگر مواردی که باعث تغییر در اجرا میشوند را مورد ارزیابی قرار میدهد.

 

نقشه استراتژی چیست؟

نقشه استراتژي سازمان يکی از ابزارهای مهم هدايت منابع ، قابليت ها و شايستگی های سازمان می باشد زيرا سازمان را قادر مي سازد تا اهداف ،ابتكارات ، بازارهاي هدف ، معيارهاي عملكرد وارتباطات ميان اجزاي استراتژي خود را به وضوح وبا زباني ساده توصيف نموده و درک روشنی از آنها در بين افراد وواحدهای مختلف سازمانی ايجاد نمايد.

 

مراحل تكوين و پياده سازي استراتژی ها به كمك BSC

1- ماموريت ،چشم انداز و ارزشها را ايجاد، به روز يا كنترل نماييد

2- الزامات محيطي و نقاط قوت و ضعف سازمان رامشخص نماييد

3- موارد استراتژيك برجسته را نام برده و اهداف مهم استراتژيك را بيان داريد

4- ساختار هدف را به صورت يك نقشه استراتژيك با ابعاد و جنبه هاي BSC نشان دهيد

5- شاخصهاي عملكرد ، مقادير هدف و اقدامات اجرايي را به نقشه استراتژيك ارجاع دهيد

6- منابع مورد نياز براي اقدامات برنامه ريزي شده را برآورد نماييد و امكان تحقق بخشيدن به استراتژي رابررسي نماييد

7- چنانچه استراتژي به حد كافي واقع بينانه نمي باشد آنرا مجددا“ بررسي ،تجديد ويابه گونه اي ديگر بيان كنيد

8- مسئوليتها وتناوب پايش وكنترل راتعريف و مشخص نماييد

9- پروژه هاي استراتژيك را آغاز نماييد ،مراقب هماهنگي هاي پروژه باشيد.

10- شاخصها ومقادير عملكرد مهم رابه صورت ماهانه و بهبود پيشرفت پروژه راطبق برنامه حداقل 3ماه يكبار پايش نماييد

11- درصورت بروز مشكلات اقدامات اصلاحي را اجرا نماييد

12- استراتژي را حداقل يكبار درسال بازنگري نماييد

13- كل كار را هرسال تكرار كنيد .موفقيت ها راجشن بگيريد

14- عملكردهاي برجسته مورد قدرداني قرار گيرند

ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

heading