blog-img

در بازار سکه آتی چگونه می‌توان در نیم ساعت پایانی، قیمت تسویه را پیش بینی کرد؟

جواب: برای پیش بینی قیمت تسویه در نیم ساعت پایانی ، ابتدا باید حجم معاملات انجام شده در ساعت 6:30 را یادداشت نمایید. و محاسبه نمایید که چند معامله‌ی دیگر باید انجام شود تا قیمت تسویه برابر با میانگین وزنی قیمت معاملات  نیم ساعت پایانی شود. چنانچه حجم معاملات در نیم ساعت پایانی از 20 درصد حجم کل معاملات بیشتر شود ، قیمت تسویه حدود قیمت های معامله شده در نیم ساعت پایانی خواهد شد.

فرض کنید در یک جلسه معاملاتی تا راس ساعت 6:30 حجم معاملات انجام شده برابر با 1000 قرارداد باشد. در این صورت عدد 1000 را در عدد 1.25 ضرب نموده که حاصل آن برابر با 1250 میشود. اگر طی نیم ساعت پایانی بیش از 250 معامله انجام شود قطعا قیمت تسویه با میانگین موزون قیمت های معامله شده در نیم ساعت پایانی محاسبه می شود. در این حالت قیمت تسویه حدود قیمت‌های معامله شده در نیم ساعت پایانی می شود .

ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

heading