blog-img

محدوده نوسان قیمت

برای جلوگیری از آشفتگی در بازار محدودیت نوسان قیمت در بازار اوراق بهادار وجود دارد. در حال حاضر محدودیت نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران بر سهام مثبت 4 درصد و منفی 4 درصد است و بر حق تقدم سهام مثبت 8 و منفی 8 درصد است. این در حالیست که در فرابورس دامنه نوسان سهام 5 درصد است. دامنه نوسان 4 درصدی یعنی انکه قیمت طی یک روز حداکثر می تواند تا 4 درصد قیمت دیروز رشد کند و در شرایط کاهش قیمت نیز می تواند تا 4 درصد کاهش یابد. به عنوان مثال برای سهمی که قیمت دیروز آن 2000 ریال بود، طی معاملا امروز قیمت تا 2080 ریال می تواند افزایش و تا 1920 ریال کاهش داشته باشد. نه بیش از آن.

 

اما بر اساس مقررات بازار، سه روز خاص وجود دارد که سهم از این محدوده نوسان تبعیت نخواهد کرد. به عبارت دیگر بدون محدودیت نوسا قیمت دادوستد می شود.

این سه روز عبارتند از: روز بعد از مجمع عادی سالانه به منظور تقسیم سود. دوم روز بعد از برگزاری مجمع فوق العاده به منظور افزایش یا کاهش سرمایه.

و سوم روزی است که شرکت سود هر سهم یا EPS خود را بیش از 20 درصد تعدیل دهد.

چنانچه شرکت اعلام کند که سود هر سهم به میزان بیش از 20 درصد، چه مثبت و چه منفی، تغییر خواهد داشت، نماد بدون محدودیت یا دامنه نوسان بازگشایی می شود.

لازم به ذکر است چنانچه شرکت تعدیل مثبت سود هر سهم دارد ، انتظار آن است با افزایش قیمت سهام مواجه شود و در زمان تعدیل منفی سود، با کاهش ارزش یا قیمت سهام.

ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

heading