blog-img

قیمت پایه

قیمت پایه، قیمت مشخصی است که کارگزار عامل درخواست خود برای هر سهم اعلام می‌نماید. قیمت پایه، حداقل قیمت برای عرضه سهام اعلام شده است.

ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

heading