• آدرس: پاسداران، تنگستان چهارم، مجتمع تجاری-اداری حیات سبز، طبقه دوم، واحد207
 • امور مشتریان:91070704 | 79641000
 • ایمیل کارگزاری:info@fardabroker.com

banks

شماره حساب های شرکت کارگزاری توسعه فردا

رویه اجرایی مدیریت وجوه مشتریان

 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس اوراق بهادار
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 0115345862007 IR760170000000115345862007 خاقانی - 173
  2 0105763268003 IR270170000000105763268003 بورس اوراق بهادار - 695
  3 849-40-1485821-2 IR110560084904001485821002 سي تير - 849
  4 01-00004450-00-1 IR710660000000100004450001 حافظ - 0129
  5 152-2-4689591-1 IR610550015200204689591001 پارک ساعی - 152
  6 201-00670537-604 IR870540102020100670537604 طالقانی - 1020
  7 415-110-61258-1 IR210570041511000061258001 بورس اوراق بهادار - 415
  8 8709429320 IR100120000000008709429320 بورس تهران - 62059
  9 8916380863 IR420120000000008916380863 پل رومی - 65235
  10 0100842876541 IR780610000000100842876541 سعادت آباد - 234
  11 079008346 IR480180000000000079008346 بورس اوراق بهادار - 790
  12 0100413595005 IR870620000000100413595005 بازار موبایل - 0202
  13 1005-11-040-001202491 IR420780100511040001202491 مهستان-1005
  14 0101119420602 IR710530000000101119420602 ونک - 5300091
  15 0114079671003 IR930190000000114079671003 جمهوری اسلامی - 239
  16 1141115984881 IR830690011401101598488001 انقلاب - 114
  17 1089771311 IR160700001000228977131001 بانکداری اجتماعی - 10
  18 334146033 IR860130100000000334146033 بورس کالای ایران - 169
  ردیف بانک شماره کارت
  1 6037-9975-9942-7839
  2 6274-1219-4008-8982
 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس انرژی
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 0110947615000 IR310170000000110947615000 بورس اوراق بهادار - 695
  2 9379085548 IR830120000000009379085548 بورس تهران - 62059
 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس کالا
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 9379077333 IR490120000000009379077333 بورس تهران - 62059
  2 9392381278 IR540120000000009392381278 بورس تهران - 62059
  3 0114598629003 IR600170000000114598629003 حج و زیارت - 304
  4 983815889 IR940160000000000983815889 بورس کالای کشاورزی ایران - 4819
  5 79008478 IR730180000000000079008478 بورس اوراق بهادار - 790
  6 0115989806004 IR800190000000115989806004 جمهوری اسلامی - 239
  7 3100003120534 IR130150000003100003120534 طالقانی غربی - 262
  8 194186696 IR740130100000000194186696 بورس کالای ایران - 169
  9 152-2-4689591-2 IR340550015200204689591002 پارک ساعی - 152
  10 415-110-61258-2 IR910570041511000061258002 بورس اوراق بهادار-415
 •  
  شماره حساب های مرتبط با معاملات آتی کالا
  ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
  1 849-40-1485821-1 IR380560084904001485821001 سي تير - 849